branduolinės energetikos objektas

branduolinės energetikos objektas
branduolinės energetikos objektas statusas Aprobuotas sritis branduolinė sauga apibrėžtis Branduolinė (atominė) elektrinė, branduolinės (atominės) elektrinės energijos blokas, neenergetinis branduolinis reaktorius, branduolinių medžiagų saugykla, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginys. atitikmenys: angl. nuclear facility vok. kerntechnische Anlage rus. объект ядерной энергетики pranc. installation nucléaire šaltinis Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • branduolinės energetikos objekto aikštelė — statusas Aprobuotas sritis branduolinė sauga apibrėžtis Nustatytas ribas turinti teritorija, kurioje yra statomas (statybvietė), pastatytas, eksploatuojamas branduolinės energetikos objektas ar tiriama ir (ar) vertinama galimybė jį statyti arba… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • branduolinės energetikos objekto saugos analizės ataskaita — statusas Aprobuotas sritis branduolinė sauga apibrėžtis Branduolinės energetikos objekto projekto dokumentas, kuriame pateikiami išsamūs branduolinės energetikos objekto saugos vertinimo rezultatai ir pagrindžiama branduolinės energetikos objekto …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • branduolinės energetikos objekto, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė sauga — statusas Aprobuotas sritis branduolinė energetika apibrėžtis Visuma teisinių, organizacinių ir techninių priemonių bei branduolinės energetikos objektą eksploatuojančios organizacijos ar kitą veiklą su branduolinėmis ir (arba) branduolinio kuro… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimas — statusas Aprobuotas sritis branduolinė sauga apibrėžtis Teisinių, organizacinių ir techninių priemonių įgyvendinimas branduolinės energetikos objekte nusprendus, kad jis niekada nebebus naudojamas pagal savo pagrindinę paskirtį. atitikmenys: angl …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • branduolinės energetikos objektą eksploatuojanti organizacija — statusas Aprobuotas sritis branduolinė energetika apibrėžtis Juridinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę eksploatuoti branduolinės energetikos objektą. atitikmenys: angl. operator of a nuclear facility vok. Betreiber der… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • branduolinės energetikos objekto pripažinimas tinkamu eksploatuoti — statusas Aprobuotas sritis branduolinė sauga apibrėžtis Pripažinimas, kad įrengtos branduolinės energetikos objekto konstrukcijos, sistemos ir komponentai atitinka projektą ir saugos reikalavimus, o licencijos turėtojo normatyviniai techniniai… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • branduolinės energetikos objekto projektas — statusas Aprobuotas sritis branduolinė energetika apibrėžtis Visuma nustatytų normatyvinių techninių dokumentų, kuriuose pateikiami branduolinės energetikos objekto sprendiniai (aiškinamoji dalis, statinio (statinių grupės) projektas, įrenginių… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • branduolinės energetikos objekto eksploatavimas — statusas Aprobuotas sritis branduolinė energetika apibrėžtis Veikla, kurią vykdant įgyvendinami branduolinės energetikos objekto tikslai: energijos gamyba, branduolinio kuro įkrovimas ir perkrovimas, branduolinio reaktoriaus paleidimas, stabdymas …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • branduolinės energetikos objekto modifikacija — statusas Aprobuotas sritis branduolinė sauga apibrėžtis Branduolinės energetikos objekto projekto arba tokio objekto konstrukcijų, sistemų, komponentų arba jų savybių, programinės įrangos, eksploatavimo ribų ir sąlygų, licencijos turėtojo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • branduolinės energetikos objekto statiniai — statusas Aprobuotas sritis branduolinė energetika apibrėžtis Prie ypatingųjų statinių kategorijos priskiriami branduolinės (atominės) elektrinės, branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko, neenergetinio branduolinio reaktoriaus,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”